Afschaffing roamingkosten

In het buitenland betaal je extra kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon, de zogenaamde roamingkosten. Dit zijn de kosten die providers onderling betalen aan elkaar voor het gebruik van elkaars netwerk. Deze roamingkosten worden meestal doorberekend aan de klant.

Roamingkosten per juni 2017 in heel Europa afgeschaft
Sinds 2007 heeft de Europese Commissie met succes gewerkt aan het verlagen van de roamingkosten voor consumenten. Deze zijn inmiddels gedaald met 92%. In 2013 heeft de Europese Commissie voorgesteld de wetgeving voor roamingkosten aan te passen voor mensen die regelmatig reizen in de EU. In oktober 2015, na lange onderhandelingen, zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen de roamingkosten met ingang van 15 juni 2017 af te schaffen.

“Met ingang van 15 juni 2017, zult u in staat om uw mobiele apparaat te gebruiken bij het reizen in de EU voor de zelfde kosten als thuis (binnenlandse prijzen)”. Bijvoorbeeld, als je betaalt voor een maandelijks pakket van minuten, sms en data in Nederland zal per 15 juni 2017 elk telefoongesprek, sms en data sessie die je maakt in het buitenland (in de EU) worden afgetrokken van je bundel zonder extra kosten. Dit betekent het einde van roamingtarieven voor de meeste Europeanen bij een bezoek aan het buitenland.

Het kan vanaf juni 2017 raadzaam zijn om van te voren te kijken hoeveel data je normaliter gebruikt en dit eventueel tijdelijk op te hogen. Op vakantie gebruiken veel mensen namelijk meer data voor internet dan thuis. Bij de meeste providers kan je eenvoudig je databundel eenmalig of tijdelijk ophogen. Hiermee voorkom je dat je toch nog veel meer moet betalen.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3111_en.htm